לייזר – מחירי הסרת שיער – המרפאה לא מקבלת לקוחות חדשים

לייזר – מחירי הסרת שיער – המרפאה לא מקבלת לקוחות חדשים

אזור ההסרה רמת היעילות  מספר הטיפולים הממוצע הנדרש  עלות כוללת ש"ח
 בית השחי  80%  12 לפחות
 מפשעה  80%  12 לפחות
 שפם או גבות או פאות או צוואר  80%  12 לפחות עלויות נתן לברר ב

03-6134737

 שוקיים או ידיים  80%  12 לפחות
 רגל שלמה (שוק וירך)  80%  12 לפחות
 חזה  80%  12 לפחות
 בטן  80%  12 לפחות
 גב  80%  12 לפחות
 כתפיים ועורף  80%  12 לפחות
 גב וכתפיים ועורף  80%  12 לפחות

נתן לרכוש טיפול בודד בלבד. רמת היעילות מתייחסת לאחוז השיער המוסר בתום סדרת הטיפולים.

בודק...