תמונות לפני ואחרי – הזרקת שומן

שנה לאחר מילוי באמצעות שומן של מחצית הפנים הימנית

שנה לאחר שחזור מורכב של הפנים הכולל ניתוח ליישור של האף ותיקון של השפה. הלחי הימנית מולאה עם שומן

בודק...