תמונות לפני ואחרי – הזרקת שומן

שנה לאחר מילוי באמצעות שומן של מחצית הפנים הימנית

שנה לאחר שחזור מורכב של הפנים הכולל ניתוח ליישור של האף ותיקון של השפה. הלחי הימנית מולאה עם שומן